[Programowanie C#] ASP NET i wyświetlanie danych z bazy MS SQL Server w kontrolce DropDownList

Video ready, click here to close ×


Używam kontrolki DropDownList, która pobiera dane z tabeli z bazy danych znajdującej się na serwerze Microsoft SQL Server Express Edition.

Więc informacji o samej kontrolce:
https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/system.web.ui.webcontrols.dropdownlist(v=vs.110).aspx

Pobierz środowisku Microsoft Visual Studio 2015 Community (darmowe IDE):

All Downloads | Visual Studio

Video ready, click here to close ×

Pobierz darmową bazę danych Microsoft SQL Server Express Edition:
https://www.microsoft.com/pl-pl/server-cloud/products/sql-server-editions/sql-server-express.aspx

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *