Lập trình ASP.NET MVC – Bài 11: Thiết kế database cho dự án thực tế với SQL Server

Video ready, click here to close ×


Mã nguồn bài học Onlineshop: http://tedu.com.vn/khoa-hoc-mien-phi/khoa-hoc-lap-trinh-aspnet-mvc-25.html
Mã nguồn CMS ASP.NET MVC: http://tedu.com.vn/thu-vien-ma-nguon/ma-nguon-cms-don-gian-viet-bang-aspnet-mvc-29.html
Trong bài học này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cơ sở dữ liệu với các bảng phục vụ cho mục đích thực tế của khách hàng.

source

19 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *