ติดตั้ง rpmforge,MySQL,phpMyAdmin บน Linux(CentOS)

Video ready, click here to close ×


กระบวนการในการแก้ไขปัญหาเรื่อง network และการติดตั้ง rpmforge,MySQL,phpMyAdmin บน Linux(CentOS)
พร้อมการเริ่มต้นใช้งาน MySQL และ phpMyAdmin

source

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *